FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Herunder finder du en lang liste med spørgsmål vi har fået.

Elpris.dk er statens el-pris sammeligningsside.

Elpris.dk kan give et estimat på hvad det koster for en 6 måneders periode, under nogle helt specifikke forudsætninger:

 • Man skal indtaste et så præcist årligt kWh forbrug som overhovedet muligt, samt korrekt postnummer
  • I nogle tilfælde skal man også vælge Net-selskab (man kan se HER hvilket Net-selskab man har)
 • Det er vigtigt at skelne imellem om det er et:
  • Fastpris,
  • Variabelpris
  • Introduktionspris produkt
  • Hvilke særlige betingelser der knytter sig til produktet
 • El-prisen er den samme alle dage og hver time i disse 6 måneder
  • Variabelt skifter hver time
  • Fastpris skifter ofte hvert kvartal
 • El-prisen er opdateret for alle el-selskaber
  • Meget ofte er priserne IKKE opdateret hos en del el-selskaber
 • Offentlige afgifter er opdateret i henhold til lovgivningen
  • El-afgiften er pt IKKE opdateret og derfor forkert
 •  Transport og andre tariffer er fuldt opdateret for alle Net-selskaber (dem som ejer el-målere og el-kabler i vejen)
  • En del Netselskaber har ikke opdateret alle deres priser og enkelte har slet ingen priser

Med udgangspunkt i overstående, er det derfor vigtigt at man ikke tror at man indgår en aftale, baseret på den pris som Elpris.dk viser en.

Sagt på en anden måde: Elpris.dk laver IKKE et tilbud, men er blot en guideline.
Det vil altid være priser og betingelserne på Energidrifts side der er de gældende.

Vi får ofte mange henvendelser ifm fakturaudsendelse omkring d. 20-25 i måneden og derfor kan der godt være ventetid på svar på både mail og i telefonkøen i disse dag.

Vi mander særligt op i vores kundeservice i disse dage og gør os umange med at få ringet tilbage samme dag hvis man ikke kommer igennem på telefonen, samt forsøger at få svaret på mails inden for 48 timer i hverdagene.

Et godt råd kan være at ringe om eftermiddagen, hvor der typisk er mindre pres på kundeservice telefonen

Hvis din regning er højere end forventet så kan det skyldes flere ting:

 • El-priserne svinger meget for tiden og er steget utroligt meget i løbet af 2022. Du kan ikke nødvendighvis sammenligne en kWh pris i forrige kvartal med en kWh pris i nuværende kvartal
 • Er dit estimeret forbrug nogenlunde korrekt? Hvis det er sat noget højere end dit faktiske forbrug, så kan først regning godt være for høj. Ring på 81108110 eller skrive til kundeservice@iWatt.dk for at få det rettet til.
 • Hvis du har været tilmeldt et midlertigt tilbud og det er sluttet eller er du blevet afvist, så kan regningen godt være højere end man forventede
 • Er du skiftet fra Variabel pris til fastpris eller omvendt, så kan din regning godt ændre sig
 • Er dit reelle strømforbrug steget meget, så er det vigtigt at få undersøgt om du har en defekt vandvarmer, varmepumpe, en kraftig lampe der står tændt døgnet rundt (fx på loft eller gårdsplads)

Aktuel Fastpris kan altid ses på vores forside, samt vores prisliste

Mest stillede spørgsmål vedr. regning:

Spørgsmål:
Min kWh-pris stemmer ikke overens med den pris jeg oprindeligt tilmeldte mig til?

Svar:
Vores fastpris opdateres i starten af hvert kvartal, hvor den fastsættes for de næste 3 måneder. Så når du har været hos os i 3 måneder eller mere, er prisen med stor sandsynlighed justeret.
Hvis du er kvartalsafregnet og din faktureringsperiode ikke følger kvartalerne, men går ind over kvartalskifte, kan din kWh-pris være sammensat af kWh-prisen fra 2 kvartaler og derfor være et beregnet gennemsnit.

Spørgsmål:
Jeg har betalt mere/mindre end I skriver jeg har betalt under ‘Faktisk forbrug’

Svar:
Vi får først verificerede forbrugstal ind midt i måneden efter måneden med det faktiske forbrug, så derfor er opgørelsen over faktisk forbrug, forskudt med 1-2 måned(er) og vil derfor nødvendigvis ikke dække præcis samme periode, som du tidligere har betalt Aconto for og derfor kan beløbet ikke sammenlignes, uden også at kontrollere perioden for selve opgørelsen (står i øverste ifm opgjort forbrug)

Spørgsmål:
På min BetalingsService står der at jeg skal betale for en periode jeg allerede har betalt for?

Svar:
Datoerne på BetalingService dækker for både opgjort periode og for Aconto periode.
Fx:Opgjort periode: 1/5-1/7, Aconto periode: 1/9-1/12 = BetalingsService Periode: 1/5-1/12

Hvis du har yderligere spørgsmål til din elregning, sidder vores kundeservice altid klar til at hjælpe dig. Du kan ringe til os i åbningstiden på 81 10 81 10 eller skrive til os på kundeservice@iWatt.dk

Hvis dit estimerede forbrug er sat enten meget for højt eller lavt, så skriver du blot til kundeservice@iWatt.dk eller ringe på 81108110 og fortæller os hvad du mener det estimerede forbrug ca. skal være. Vi forbeholder os ret til at beslutte det estimerede forbrug, hvis det foreslåede estimerede forbrug ikke er realistisk.

I langt de fleste tilfælde får vi overført det estimerede forbrug fra Energinet (er baseret på et tidligere faktisk forbrug på adressen). Får vi ikke det estimerede forbrug overført, spørger vi typisk kunden selv eller estimere ud fra boligens størrelse og antal værelser på BBR, samt om der er registeret el-varme på adressen.

Hvis dit forbrug har været lavere end estimeret, vil der under opgjort forbrug stå: ‘Vi skylder dig for el DKK xxx.xx

Dog er der ofte, en aconto betaling som er højere for næste periode, så er det forskellen imellem Aconto beløbet og det beløb vi skylder dig, som du skal betale.

Det er derfor altid det beløb der står på side 1 af regningen efter ‘I alt til betaling‘, som skal betales.

Hvis i tvivl, så ring på 81108110 eller skriv til kundesservice@iWatt.dk

Når du skifter el-leverandør, så ender du ofte i en situation, hvor du får en regning fra din gamle el-leverandør og en fra den nye og disse kan sagtens, rent datomæssigt, overlappe hinanden.

Det er vigtigt, at betale begge regninger og så afvente en slutopgørelse fra den forrige el-leverandør (typisk 6-8 uger) for en evt. tilbagebetaling.

Hvis du ikke betaler begge, risikere du at ende med berettigede rykkere og en evt. inkasso sag, som kan blive meget dyrt for dig.

Hvis det er svært for dig at betale evt. begge regninger og du er kvartalsafregnet, så bed evt. om at blive at månedsafregnet i en periode.,

Hvis der står beløb på indbetalingskort, så skal det betales manuelt.

Hvis der står ‘xxx,xx’ i beløbsfeltet så gælder følgende:

BetalingsService:

 • Hvis du kan se betalingen på din betalingsoversigt, så skal du ikke betale via indbetalingskortet.
 • Hvis betalingen ikke fremgår af din betalingsoversigt, så skal du betale via indbetalingskortet
 • Hvis du afviser betaling eller der ikke er penge nok på den tilmeldte konto, så skal du betale via indbetalingskortet

Mobilpay Subscription:

 • Hvis betalingen står i din Mobilpay app, så skal du ikke betale via indbetalingskortet.
 • Hvis betalingen ikke fremgår i din mobilpay appt, så skal du betale via indbetalingskortet
 • Hvis du afviser betaling eller der ikke er penge nok på den tilmeldte konto/kort, så skal du betale via indbetalingskortet

Hvis du er i tvivl, så ring 81108110 eller skriv til kundeservice@iWatt.dk

Fastpris er godt for dig, der gerne vil have tryghed for uventede prisstigninger. Vi justere prisen hvert i starten af hvert kvartal og du kan altid følge med her på siden hvad prisen er.

Variabel pris er for dig der altid vil have den aktuelt billigste pris. Prisen opgøres pr. dag og kan variere meget.

Kombi prisen er for dig, der vil have trygheden i at halvdelen af prisen er fast, og samtidig have fordelen i de timer strømmen er billigst.

Du kan til hver en tid opsige aftalen hos iWatt ApS.
Vi har ingen binding og vælger du at skifte væk fra os, vil dette kunne ske så hurtigt, som dit nye elselskab kan håndtere flytningen.

Hvis du flytter væk fra adressen, har vi et opsigelsesvarsel på: ‘Løbende måned, + 1 måned’, for at kunne sikre en overdragelse af måler til evt. udlejer, ny lejer/ejer eller for lukning af strøm (medfører omkostning til lukning).

Fastpris: For at kunne beregne Fastprisen pr. kWh, for netop din bolig, kræver det at vi kender din adresse (minimum postnummer), dit årlige forbrug og om du er registeret med el-varme (reduceret el-afgift). Dette skyldes at netselskabernes afgifter og målerleje mm, er forskellig fra Netselskab til Netselskab og nogle afgifter er faste pr måned, hvor andre er pr. kWh Variabel pris: Priser på kWh skifter hver time, så det er ikke muligt at give en estimeret kWh-pris der holder i mere end en time

Aconto betyder at du betaler forud for enten en måned eller for et kvartal.
iWatt har acontobetaling, præcis som de fleste andre el-leverandører.
Forudbetalingen beregnes ud fra dit estimeret forbrug for den given periode. I langt de fleste tilfælde får vi overført det estimerede forbrug fra Energinet (er baseret på et tidligere faktisk forbrug på adressen). Får vi ikke det estimerede forbrug overført, spørger vi typisk kunden selv eller estimere ud fra boligens størrelse og antal værelser på BBR, samt om der er registeret el-varme på adressen.

På regning nr. 2(Kvartalsafregning) eller 3(månedsafregning) modregner vi selvfølgelig dit faktisk forbrug, så du hele tiden betaler præcis det du bruger i strøm. Hverken mere eller mindre.

Hos iWatt kan du altid logge ind og følge dit forbrug fra dag til dag.

Du skal blot klikke på knappen ’Forbrug’ i øverste menulinje og logge ind med NemID/MitID

Forbruget vises via det offentlig tilgængelige eloverblik.

Vi kan også anbefale appen ‘Watts’, hvis man ønsker at følge sit forbrug på telefonen.

Begge steder kan du følge dit nøjagtige forbrug, og se at dette stemmer overens med det fra os fakturerede.

Vær opmærksom på at du ikke kan se den nøjagtige pris i Watts, da denne kan benyttes i forbindelse med alle elselskaber og derfor ikke tager højde for andre pris faktorer end den rene rå El-spot pris (uden tillæg), transport og afgifter.

Vi opdaterer vores fastpris på forsiden af vores hjemmesiden og justere den i starten af hvert kvartal d. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

Vi opdaterer vores fastpris på vores forside og justere den i starten af hvert kvartal d. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

Når du flytter, skal du via forsiden udfylde tilmeldingsformularen til din nye adresse.

Under oprettelsen vælger du ”Jeg skal flytte”.

Er du allerede kunde hos os, kan du i kommentar feltet skrive, hvornår din faktiske flyttedato er fra adressen.

Hvis du flytter væk fra en adresse som er registeret hos iWatt, så har vi et opsigelsesvarsel på: ‘Løbende måned, + 1 måned’, for at kunne sikre en overdragelse af måler til en evt. udlejer, ny lejer/ejer eller for lukning af strøm (medfører omkostning til lukning)

Nej, for at tilmelde sig skal man altid benytte CPR-nummer. Det er derfor ikke muligt for andre end dig selv at tilmelde dig hverken hos iWatt eller anden el-leverandør.

Det er et lovmæssigt krav, at vi skal benytte CPR- eller CVR-nummer for leverandør- eller adresseskift.

Vælger du iWatt vil du altid få leveret grøn strøm til din bolig og/eller virksomhed. Strømmen i din stikkontakt er, som den plejer at være. Forskellen er, at vi garanterer dig, at dit årlige elforbrug bliver dækket af grøn klimavenlig strøm produceret af danske vindmøller, solenergi eller fra de nordiske vandkraftværker.

Spørgsmål: Tilmelder I os til BetalingsService eller skal vi selv tilmelde os? Svar: Hvis du tilmelder du betalingsservice på vores bestillingsform, så tilmelder vi dig automatisk til betalingsservice. Når du er tilmeldt, vil der blot stå xxx, i stedet for beløb på indbetalingskortet. Der kan være i nogle tilfælde være at første faktura skal betales på normal vis i netbanken. I disse tilfælde vil beløbet stå på det vedsendte indbetalingskort. Accepteres tilmelding til Mobilepay ikke, overføres du automatisk til betaling via Indbetalingskort Spørgsmål: På min BetalingsService står der at jeg skal betale for en periode jeg allerede har betalt for? Svar: Datoerne på BetalingService dækker for både opgjort periode og for Aconto periode. Fx:Opgjort periode: 1/5-1/7, Aconto periode: 1/9-1/12 = BetalingsService Periode: 1/5-1/12

Hvis du tilmelder Mobilepay på vores bestillingsform, så tilmelder vi dig automatisk til Mobilepay.
Når du er tilmeldt, vil der blot stå xxx,xx, i stedet for beløb på indbetalingskortet.

Ved tilmelding, vil du modtage en SMS med et link til Mobilepay tilmelding, når tilmelding er accepteret og gennemført, opkræves regningen automatisk via mobilepay.

Du har maksimalt 72 timer til at acceptere tilmeldingen. Hvis denne periode overskrides, skal du skrive til os på Mail: kundeservice@iWatt.dk eller ringe til os på Telefon: 81 10 81 10

Accepteres tilmelding til Mobilepay ikke, overføres du automatisk til betaling via Indbetalingskort.

Du kan tilmelde din budgetkonto direkte i mobilpayappen, ved at vælge ‘Menu’, ‘Betalingsaftaler’, vælg ‘Energidrift’, vælg ‘Oversigt’, klik på ‘>’ under ‘Din betaling’ og vælg ‘+ Tilføj konto eller kort’

Der kan være i nogle tilfælde, at første faktura skal betales på normal vis i netbanken. I disse tilfælde vil beløbet stå på det medsendte indbetalingskort.

Spørgsmål:
Jeg skal have sat ny måler op ifm Nybyg/kolonihavehus, hvad gør jeg.

Svar:
Du skal blot oprette dig helt normalt på iWatt.dk/bestil-nu og vælge ‘Ny Måler (fx Nybyg)’

I dato feltet bør du vælge en dato der er minimum 14 dage før, der forventes at være strøm på den nye måler.

I besked feltet skriver du aftagernummer/MålerID/GSNR nummer (18 cifre, starter altid med 5713131xxxxxxxxxxx) og evt. forventet årsforbrug.
Skrives forventet årsforbrug ikke, indskriver vi følgende estimeringer:

 • Nybyg, privat: 3000 kWh/år
 • Kolonihavehus: 900kWh/år
 • Byggeplads, Erhverv: Individuelt
 • Elbil ladestander: Individuelt
 • Midlertidig arrangementer: Individuelt

 

Processen for ny måler er som følger:

 1. Bestil ny måler hos dit Netselskab (Kan findes ved søgning her: Link)
 2. Når brev/mail modtages fra Netselskab:
  • Tilmeld dig til el-leverandør her: Link
  • El-leverandør giver automatisk besked til Netselskab om at nu er el-leverandør valgt
 3. Når tilmeldt hos el-selskab (modtaget: ‘Leveringsberæftigelse’)
  • Giv besked til el-installatør om at el-leverandør er valgt pr. xx dato.
 4. El-installatør giver besked til Netselskab at ‘Måler er klar til installation’, Netselskab verificere at el-leverandør er valgt og sender måler til el-installatør
 5. El-installatør opsætter fysisk måler
 6. Det skal forventes at punkt 3-5 tager minimum 14 dage

Du kan søge om at få reduceret din elafgift hos iWatt,

Hvis du opfylder følgende krav:

 1. Tjek om du ikke allerede får reduceret elafgift på din elregning.
 2. Den primære varmekilde i din bolig er el, jordvarme eller varmepumpe.
 3. Din bolig er registreret i Bygnings- og Boligregistreret (BBR) med el som hovedvarmekilde. Du kan tjekke din bolig i BBR her.

Hvis din bolig opfylder de ovenstående krav, kan du søge om reduceret elafgift. 

Vi guider dig her:

 1. Udfyld vores ansøgningsskema
 2. Kommunen skal bekræfte at din bolig opfylder kravene og oplyse dato for ændring af opvarmningskilde til elektricitet. Undersøg på din kommunes hjemmeside hvordan deres procedure er.
 3. Når skemaet er godkendt af kommunen, skal du sende det til os på kundeservice@iWatt.dk

Elvarmereduktionen træder i kraft hurtigst muligt, når det er registreret i vores system.

Vær opmærksom på at reducering af el-afgiften først træder i kraft ved et årligt forbrug på over 4000KWh.

Du vil få reduceret elafgift med virkning fra den dato, som kommunen har oplyst.
For helårsboliger maksimalt 3 år tilbage i tid, mens sommerhuse gælder fra d. 1. februar 2019 i henhold til finansloven for 2019

From International bank:
IBAN: DK6566840020780681
BIC (SWIFT) : KRONDK22

If Address needed:
Tronholmen 1
8960 Randers SØ
CVR 17912828

Remember to enter the customernumber (Kxxxxxxx) or invoicenumber (Fxxxx) in connection with payment

Fra dansk bank:

Reg.: 6684
Kontonr.: 0020780681

Husk at angive kundenummer (Kxxxxxxx) eller fakturanummer (Fxxxx) ifm betaling